Guvernul a adoptat, vineri, o hotărâre prin care este completat Planul Naţional Cercetare Dezvoltare şi Inovare IV (PNCDI IV), prin asigurarea finanţării unor programe de cercetare prioritare, corelate cu Agenda Strategică de Cercetare a României şi care să răspundă principalelor provocări din societate.

Potrivit Ministerului Cercetării, au fost definite noi domenii strategice naţionale de importanţă deosebită în contextul geopolitic actual, precum securitate cibernetică, tehnologii cuantice, inteligenţă artificială, sisteme autonome.

”Am instrodus noi instrumente în PNCDI IV pentru a consolida fundamentul inovării de succes: transferul tehnologic al rezultatelor cercetării în economie şi societate. În egală măsură, încurajăm parteneriatele între institute de cercetare, universitaţi şi mediul privat românesc, dar şi parteneriatele internaţionale prin care entităţile de cercetare româneşti pot accesa fonduri”, a precizat Bogdan Gruia, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Prin programele Tehnologii cuantice, Inteligenţă artificială şi Sisteme autonome se vor crea soluţii inovatoare, cu aplicabilitate în diverse sectoare ale economiei şi societăţii, prin construirea şi consolidarea unor sisteme integrate pentru cercetare-dezvoltare şi inovare în aceste domenii.

Obiectivele acestor programe sunt: întărirea capacităţii de răspuns a României la provocările în materie de securitate cibernetică din perspectiva CDI; construirea unui sistem integrat pentru CDI în domeniul tehnologiilor cuantice; susţinerea CDI de vârf în domeniul inteligenţei artificiale; crearea de tehnologii şi soluţii autonome, transpuse în inovaţii cu impact semnificativ în diverse domenii, cum ar fi transportul, industria, securitatea naţională, sănătatea sau tehnologia spaţială.

Totodată, arată Ministerul Cercetării, prin introducerea Proiectelor de stimulare a integrării voluntare a organizaţiilor de cercetare se urmăreşte reducerea fragmentării sistemului public de cercetare, prin încurajarea colaborării între principalii actori din sistemul de cercetare românesc – universităţi, institute ale Academiei Române, institute naţionale de cercetare dezvoltare şi alte organizaţii de cercetare) şi acordarea unei finanţări competitive organizaţiilor de cercetare în raport cu performanţele academice obţinute.

Mai mult, instrumentul de finanţare CDI în medicină personalizată va răspunde provocărilor societale din domeniul sănătate atât prin prevenţie, detecţie precoce, tratament pentru menţinerea calităţii vieţii, cât şi prin creşterea calităţii serviciilor medicale, prin medicina personalizată şi dezvoltarea sistemului medical centrat pe pacient.

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), elaborat şi administrat de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, este principalul instrument de implementare a Strategiei Naţionale de Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI). PNCDI IV este un program multianual care asigură transparent şi predictibil finanţarea sistemului naţional de CDI, în scopul modernizării, consolidării excelenţei şi creşterii relevanţei acestuia pentru economie şi societate.