Administraţia pentru medicamente li alimente a aprobat terapia combinată de Rybrevant a J&J cu carboplatină şi pemetrexed pentru pacienţii cu cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) cu un tip de mutaţie a proteinei EGFR care provoacă creşterea rapidă a celulelor tumorale.

FDA a acordat, de asemenea, aprobarea tradiţională a Rybrevant pentru NSCLC local avansat sau metastatic, cu tipul de mutaţie, pentru situaţiile în care boala a progresat în timpul sau după un tip de chimioterapie.

În 2021, FDA a acordat aprobarea terapiei prin procedură accelerată.