Gruparea de Jandarmi „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca face angajări

Gruparea de Jandarmi „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca lansează o campanie de recrutare pentru tinerii care sunt interesați să urmeze o carieră militară în Jandarmeria Română, în cadrul sesiunii de admitere Aprilie-Iulie 2024.

Cererile de înscriere trebuie depuse până pe 14 mai 2024, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail cariera@jandarmeriamobilacluj.ro, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Termenul limită pentru depunerea dosarelor complete este 21 mai 2024. Se pun la dispoziție 350 de locuri la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani și 350 de locuri la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni.

Tinerii interesați de o carieră militară trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit;
să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului participării la concursul de admitere; să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepția situațiilor în care a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică, așa cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs; să nu aibă tatuaje sau elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, o medie de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ; să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *