Într-un comunicat dat publicităţii de casa românească de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP), se arată că în dosarul deschis împotriva României la Tribunalul Arbitral de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) tribunalul a respins toate pretenţiile reclamanţilor pe fond şi a acordat „o parte substanţială din costurile de arbitraj ale României”.

„Gabriel Resources a susţinut în cadrul arbitrajului că România a încălcat tratatul bilateral de investiţii Canada-România şi tratatul bilateral de investiţii Regatul Unit-România, inclusiv obligaţia de a nu expropria investiţiile fără despăgubiri. Gabriel Resources a solicitat în total aproximativ 6,7 miliarde USD, inclusiv dobânzi. Ca răspuns, România a susţinut că Roşia Montană Gold Corporation, consorţiul dintre Gabriel Resources şi compania de stat românească Minvest, nu a reuşit să îndeplinească cerinţele de autorizare, în mare parte ca urmare a faptului că nu a reuşit să obţină o licenţă socială pentruproiectul minier”, informează LDDP.

Casa de avocatură subliniază, în comunicatul dat publicităţii, că cei trei membri ai Tribunalului au constatat că autorităţile române şi-au îndeplinit mandatul de reglementare.

„Tribunalul a luat în considerare numeroasele provocări de mediu, sociale, culturale şi economice cu care s-a confruntat proiectul minier, constatând că autorităţile române şi-au îndeplinit «mandatul de reglementare cât de bine au putut în aceste circumstanţe dificile». După ce a respins cererea Gabriel Resources’ că România ar fi încălcat cele două tratate bilaterale de investiţii, tribunalul nu a procedat la examinarea argumentelor părţilor cu privire la cuantumul daunelor”, se arată în comunicatul LDDP.

“Guvernul României s-a confruntat, de-a lungul ultimelor decenii, cu o situaţie deosebit de complexă în ceea ce priveşte proiectul Roşia Montană. A fost nevoie de atenţie atât pentru dezvoltarea socio- economică a regiunii cât şi pentru protecţia mediului şi respectarea tuturor cerinţelor administrativ -procedurale impuse de lege pentru un astfel de proiect. Au fost depuse eforturi constante pentru a naviga în această complexitate şi a respecta atât drepturile investitorilor cât şi cele ale cetăţenilor României. Suntem încântaţi să vedem că tribunalul arbitral ICSID a înţeles situaţia şi argumentele prezentate de noi în apărarea României şi a ajuns la o decizie care confirmă că România a şi-a respectat obligaţiile faţă de investitorul străin, astfel cum sunt prevăzute de tratatele de protecţie reciprocă a investiţiilor”, a declarat Crenguţa Leaua, care a condus echipa de avocaţi români. 

Aceasta şi-a exprimat recunoştinţa faţă de reprezentanţii autorităţilor centrale şi locale care au sprijinit casa de avocatură în colectarea informaţiilor relevante, dar şi faţă de cei care au depus mărturie în dosar, precum şi experţilor legali şi tehnici. 

„Cu toţii ne-au creat posibilitatea de a prezenta în mod corect situaţia de fapt în faţa tribunalului arbitral. Suntem mândri şi fericiţi că, după un arbitraj care a durat aproape 9 ani, am putut obţine, ca rezultat al acestor imense eforturi de echipă, un rezultat prin care am evitat ca cetăţenii României să suporte o povară bugetară de peste 6 miliarde de USD , a declarat Crenguţa Leaua“

“Dreptatea a prevalat. Aceasta este pentru numeroşii oficiali şi funcţionari publici din România, pentru sprijinul constant şi munca serioase depuse de ei, şi pentru locuitorii din Roşia Montana; am fost onoraţi să fim în serviciul lor”, a transmis şi Veijo Heiskanen, cel care a condus echipa LALIVE, care a lucrat alături de LDDP pentru apărarea României în acest proces. 

Procedura arbitrală a fost deschisă de Gabriel Resources în iulie 2015. Pe parcursul arbitrajului, părţile au făcut schimb de peste 25 de memorandumuri şi au participat la două audieri principale, una între 2 şi 13 decembrie 2019, care a avut ca obiect răspunderea, şi una între 28 septembrie şi 4 octombrie 2020, care s-a concentrat pe aspecte tehnice şi de cuantum.

Hotărârea Arbitrală va fi publicată pe website-ul Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii de pe lângă Banca Mondială (ICSID/CIRDI), după ce informaţiile confidenţiale vor fi anonimizate în hotărâre.

România a fost reprezentată în arbitraj de consorţiul LALIVE şi Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP). Echipa LALIVE a fost condusă de Dr. Veijo Heiskanen şi a inclus alţi şapte membri, în timp ce echipa LDDP a fost condusă de profesorul Crenguţa Leaua şi a inclus alţi şaşpte membri şi încă doi care au lucrat temporar la acest dosar. 

Consorţiul LALIVE şi LDDP au obţinut anterior pentru România victoria în cinci alte arbitraje privind investiţiile străine, inclusiv Rompetrol împotriva României şi Micula et al. împotriva României, în care au fost respinse pretenţii de peste 3 miliarde de euro împotriva României.

Tribunalul arbitral de la Washington a respins vineri pretenţiile reclamanţilor în cazul Roşia Montană, companiile Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey), obligând companiile să plătească României cheltuielile de judecată, dar şi dobândă.

”Obligă reclamanţii să ramburseze pârâtului cheltuielile de judecată ale procedurilor de arbitraj în valoare de 1.437.574,01 USD, împreună cu o dobândă simplă la o rată fără risc reprezentată de rata de dobânda la un bon de trezorerie al SUA pe trei luni de la data prezentei hotărâri şi până la plata integrală. Obligă reclamanţii să ramburseze pârâtului o parte din cheltuielile de judecată ale acestuia în valoare de 1.154.774,34 EUR, 30.284.053,32 RON şi  928,641.70 USD, împreună cu o dobândă simplă la o rată fără risc, aşa cum este reprezentată de de rata dobânzii la un bon al Trezoreriei SUA pe trei luni de la data prezentei hotărâri şi până la plata integrală. Respinge toate celelalte pretenţii formulate de părţi”, se arată în decizie.