Sursă foto: servuscluj.ro

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca va organiza un concurs pentru a ocupa zeci de posturi vacante, pe perioadă nedeterminată. Concursul va avea loc începând cu data de 28 februarie 2023, când va fi susținută proba scrisă. Potrivit unui comunicat al SCJU Cluj-Napoca, următoarele posturi sunt scoase la concurs:

 • Şef Birou grad II economist la Biroul Transport : 1 post, Diplomă de licenţă în ştiinţe economice, 5 ani vechime în specialitate, constituie avantaj experienţa în organizarea activităţii de transport
 • Economist specialist IA la Biroul Achiziții publice: 3 posturi; Diplomă de licenţă în ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 • Economist specialist IA la Biroul Aprovizionare: 1 post; Diplomă de licenţă în ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
 • Economist specialist IA la Serviciul Contabilitate : 1 post; Diplomă de licenţă în ştiinţe economice, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
 • Consilier juridic gradul I la Compartiment juridic : 1 post; Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice, 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
 • Șef birou tehnic gradul II la Serviciul Tehnic, Aparatură Medicală și Mentenanță – Birou Tehnic, Întreținere: 1 post; Diplomă de licență studii tehnice; 5 ani vechime în specialitate
 • Inginer specialist IA – Instalații la Serviciul Tehnic, Aparatură Medicală și Mentenanță – Birou Tehnic,
 • Întreținere: 1 post; Diplomă de licență în specialitate; 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • Subinginer I – Construcții la Serviciul Tehnic, Aparatură Medicală și Mentenanță – Birou Tehnic,
 • Întreținere: 1 post; Diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate; 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • Inginer debutant – Aparatură medicală la Compartiment întreținere și reparare aparatură medicală: 1 post; Diplomă de licență în specialitate; fără condiție de vechime.

Calendarul concursului:

 • proba scrisă în data de 28.02.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00
 • proba practică (operare calculator) în data de 06.03.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00
 • interviu în data de 10.03.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00

Alte posturi scoase la concurs:

 • Șofer autosanitară II la Biroul Transport: 2 posturi; Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului, permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C, 3 ani vechime ca șofer profesionist
 • Șofer II la Biroul Transport: 2 posturi; Diplomă de bacalaureat/ studii generale, permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C, fără condiţie de vechime
 • Manipulant bunuri la Biroul Aprovizionare: 1 post; Diplomă de absolvire a școlii generale, fără condiţie de vechime
 • Portar la Serv.Administrativ –Personal deservire: 4 posturi; Diplomă de absolvire a școlii generale, Certificat de calificare/atestat, examen psihologic, fără condiţie de vechime
 • Muncitor calificat I electrician: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat I instalator: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat II instalator: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 6 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat III instalator (termice sanitare): 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 3 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat III sudor: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, fără condiție de vechime
 • Muncitor calificat I tâmplar: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat III zugrav: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 3 ani vechime în meserie
 • Muncitor calificat bucătar: 6 posturi, studii medii/generale, certificat de calificare, examen coprologic și coproparazitologic, fără condiție de vechime
 • Muncitor necalificat Bloc alimentar: 7 posturi, studii generale, examen coprologic și coproparazitologic, fără condiție de vechime
 • Manipulant bunuri Bloc alimentar: 3 posturi, studii generale, examen coprologic și coproparazitologic, fără condiție de vechime
 • Spălătoreasă: 6 posturi, studii generale, fără condiție de vechime

Calendar concurs:

 • proba practică în data de 28.02.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00
 • interviu în data de 06.03.2023 str. Clinicilor nr. 3-5 ora 10:00

Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Formular de înscriere la concurs eliberat de Serviciul R.U.N.O.
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
 • Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
 • Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii
 • Curriculum vitae model comun european
 • Dosar plic
 • Taxa de participare: 60 lei studii superioare , 50 lei studii postliceale, medii, 30 lei studii generale

Detalii despre concurs și condițiile de participare pot fi obținute AICI.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.