”Decizia reconfirmării ratingului suveran şi a menţinerii perspectivei stabile este susţinută, în opinia agenţiei, de statutul de membru al Uniunii Europene şi de fluxurile de capital ale Uniunii Europene care susţin convergenţa reală, finanţele externe şi stabilitatea macroeconomică a ţării, precum şi de evoluţia pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor şi a indicatorilor de guvernanţă şi dezvoltare umană, care se situează la niveluri superioare faţă de ţările din aceeaşi categorie de rating (“BBB”)”, a transmis, sâmbătă, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

Ministurl Marcel Boloş a apreciat că ”decizia Agenţiei de rating Fitch reconfirmă faptul că Guvernul României a adoptat măsurile corecte şi necesare pentru a combate efectele socio-economice ale crizelor multiple din ultimii ani, dar şi pentru a asigura sustenabilitatea finanţelor publice”.

”Ministerul Finanţelor va susţine în continuare implementarea unor măsuri care să asigure parcurgerea unui proces de consolidare fiscal-bugetară pe termen mediu, precum şi a celor care să garanteze creşterea economică sustenabilă a României”, a declarat ministrul Finanţelor, Marcel  Boloş.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Finanţelor, în evaluare este menţionată atât rezilienţa economică de care a dat dovadă România în perioada recentă, cât şi stabilitatea politică de care s-a bucurat ţara noastră începând cu finalul anului 2021.

”Totodată, agenţia subliniază nivelul datoriei publice inferior ţărilor din aceeaşi categorie de rating, sectorul bancar bine capitalizat, precum şi trendul descendent al inflaţiei din ţara noastră. În opinia agenţiei, economia României va înregistra o creştere de 3% în anii 2024 şi 2025, în condiţiile în care ţara noastră va beneficia de fonduri europene importante atât din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 cât şi din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”, a mai transmis Ministerul Finanţelor.

Instituţia explică şi cum se poate modifica ratingul.

”Principalii factori care ar putea conduce individual sau colectiv la îmbunătăţirea ratingului de ţară sau a perspectivei sunt reducerea susţinută a deficitului bugetar care ar susţine şi o scădere fermă a datoriei publice exprimată ca procent din produsul intern brut pe termen mediu, precum şi îmbunătăţirea structurală a poziţiei contului curent prin reducerea îndatorării externe şi a riscurilor privind finanţarea externă”, au transmis ofifcialii ministerului.

Potrivit instituţiei, principalii factori care ar putea conduce individual sau colectiv la înrăutăţirea ratingului de ţară sau a perspectivei sunt neconsolidarea fiscală pe termen mediu, ceea ce ar duce la o creştere semnificativă a raportului datorie publică/PIB şi materializarea unor efecte negative asupra credibilităţii politicilor publice, stabilităţii macroeconomice şi lichidităţii externe, care ar rezulta din deficitele gemene (fiscal şi de cont curent) excesiv de mari.