”Este cel mai mare proiect educaţional, în valoare de peste 20 de milioane de euro, care se va realiza în Galaţi, cu fonduri PNRR. Am convingerea că împreună cu partenerii din acest consorţiu vom reaşeza învăţământul profesional pe baze noi, conform cerinţelor pieţei muncii la acest moment”, afirmă Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi, citat într-un comunicat de presă transmis, joi, de reprezentanţii Primăriei Galaţi.

Potrivit acestora, Consorţiul este format din Primăria municipiului Galaţi, ca lider de parteneriat, alături de Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi, Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Galaţi, Thecon SRL,  I.V Future, Şantierul Naval Damen Galaţi S.A, Grande Dolceria S.R.L., Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila.  

Scopul principal al Consorţiului îl constituie asigurarea educaţiei şi formării profesionale iniţiale în sistem dual, prin dezvoltarea unui parteneriat cu operatorii economici selectaţi şi cu alţi parteneri relevanţi pentru a adapta educaţia şi formarea profesională la cerinţele pieţei muncii.

”Astfel, va fi construit şi dotat un campus profesional integrat regional pentru învăţământul dual din municipiul Galaţi care să contribuie la dezvoltarea învăţământului profesional atât prin creşterea numărului de domenii/calificări/absolvenţi, cât şi prin asigurarea unui parcurs educaţional pentru elevii înscrişi în învăţământul dual. De asemenea, se are în vedere crearea premiselor care să permită absolvenţilor învăţământului dual preuniversitar continuarea studiilor în învăţământul universitar”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit documentului citat, campusul profesional va avea sediul în municipiul Galaţi, la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”  şi va avea în componenţă spaţii precum: spaţii de cazare (un cămin în care vor fi cazaţi tinerii ce nu locuiesc în municipiul Galaţi şi urmează cursurile de învăţământ dual), cantine, baze sportive (trei terenuri de sport multifuncţionale, aflate în aer liber, ce vor putea fi folosite în timpul liber de către participanţii la procesul educaţional dual), săli de lectură, bibliotecă, spaţii de recreere, spaţii pentru cursuri, laboratoare tematice şi ateliere de lucru unde tinerii vor putea să îşi dezvolte aptitudini noi, necesare pe piaţa forţei de muncă.

Investiţia va cuprinde:

– Cămin elevi – spaţiu de cazare pentru minim 300 de elevi, care la unul din etaje urmează să aibă o cantină cu o capacitate de minim 100 de persoane;

– Ansamblu de clădiri desfăşurate pe orizontală: un amfiteatru pentru conferinţe (cu dotările aferente bunei desfăşurări a activităţii didactice); 10 ateliere de lucru (opt pentru învăţământ dual preuniversitar – Calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5 – şi 2 pentru învăţământ universitar – Calificări profesionale de nivel 6); 10 săli de clasă; o bibliotecă care să aibă şi o sală de lectură; trei săli multifuncţionale, ce pot fi folosite atât ca săli de studiu individual sau în grupuri mici, cât şi ca spaţii pentru conferinţe sau discuţii informale cu partenerii din mediul privat;

– Spaţii exterioare pentru petrecerea timpului liber: trei terenuri de sport multifuncţionale, la exterior (dotate pentru a fi folosite ca terenuri de baschet, volei, tenis, suprafaţa folosită fiind tartan); Parc/spaţii verzi.

”Prin proiect se propune acordarea de burse pe o perioadă de trei ani şcolari/universitari unui număr de 150 elevi şi 60 studenţi ce provin din medii defavorizate, care vor fi oferite obligatoriu şi direct pe toată durata şcolarizării, totalul burselor propuse fiind de 3.600.000 lei.

Totodată, investiţia va contribui atât la dezvoltarea cadrului de formare profesională în campus şi în întreprinderile partenere, cât şi la valorificarea în parteneriat a resurselor. Operatorii economici vor deveni mai interesaţi în a fi conectaţi la procesele de educaţie şi formare profesională, contribuind la definirea inteligentă a noilor competenţe”, au mai transmis odicialii Primăriei Galaţi.

Proiectul ”Construire şi Dotare Campus Profesional Integrat Regional pentru Învăţământul Dual” are o valoare totală de 112.106.345 lei şi va contribui la întărirea legăturii cu mediul economic şi social.