Proiectul de decizie dezbătut urmează a fi adoptat şi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, intrarea în vigoare fiind stabilită la data publicării.

”În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Consultativ a fost dezbătut proiectul de decizie privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale. Decizia care urmează a fi adoptată abrogă actuala decizie şi instituie un nou cadru de reglementare, ca urmare a modificărilor legislative şi a evoluţiilor tehnologice electronice din ultimii ani de pe piaţa serviciilor poştale”, anjunţă ANCOM.

Proiectul de decizie modifică limita de greutate a coletelor, în acord cu reglementările în materie, de la 50 kg la 31,5 kg, şi clarifică punctual situaţia persoanelor care revând serviciile poştale prestate de un furnizor de servicii poştale, inclusiv prin intermediul unor aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de internet.

De asemenea, decizia actualizează lista serviciilor poştale, categoria serviciilor poştale reglementate distinct în afara sferei serviciului universal fiind restrânsă prin eliminarea serviciului schimbare destinaţie, întrucât în prezent acest tip de serviciu nu mai este prestat de către furnizori conform particularităţilor stabilite în actualul regim de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poştale. Trebuie menţionat faptul că, deşi acest serviciu nu se va mai regăsi individualizat distinct ca serviciu poştal principal, va putea fi furnizat în continuare ca o caracteristică suplimentară a altui serviciu poştal.

Conform prevederilor legale privind simplificarea procedurilor administrative în relaţia dintre beneficiarii de servicii publice şi administraţia publică, solicitanţii/furnizorii înregistraţi în România nu vor avea obligaţia să transmită unele documente, în măsura în care Autorităţii i se permite accesarea, respectiv verificarea informaţiilor necesare identificării acestora şi a reprezentantului legal, în bazele de date administrate de alte autorităţi sau instituţii publice.

Transmiterea documentelor între ANCOM şi furnizori, în contextul digitalizării, se va realiza printr-o modalitate unică de comunicare, rapidă şi facilă, respectiv prin intermediul poştei electronice.

Totodată, actul normativ stabileşte noi reguli şi condiţii pentru:

livrarea trimiterilor poştale pe baza unui cod alfanumeric (cod PIN) sau a semnăturii pe PAD şi încadrarea acestor metode ca modalităţi suplimentare de identificare a destinatarului, la livrare;

furnizorii a căror activitate constă exclusiv în revânzarea serviciilor poştale, inclusiv prin intermediul unor aplicaţii informatice disponibile pe o pagină de internet;

utilizarea sistemelor automate de colectare/livrare a trimiterilor poştale (lockere), prin reglementarea unor termene minime de păstrare la lockere în vederea ridicării trimiterii poştale, a unei proceduri de informare a utilizatorului cu privire la sosirea trimiterii poştale, avizarea în caz de neridicare a trimiterilor poştale, marcarea acestora etc.

Decizia stabileşte termenele până la care furnizorii de servicii poştale vor trebui să transmită ANCOM informări în legătură cu condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale actualizate în conformitate cu modificările şi completările propuse prin proiectul deciziei supus consultării publice, până la data de 1 iulie 2024; mărcile ori denumirile comerciale utilizate pentru furnizarea serviciilor poştale, până la data de 15 martie 2024; datele de contact necesare unei comunicări eficiente în ceea ce priveşte soluţionarea reclamaţiilor primite de la utilizatori, până la data de 15 martie 2024; reţeaua poştală (puncte de acces/contact fixe deservite de personal, sisteme automate de colectare/livrare, alte clădiri aparţinând reţelei poştale), până la data de 15 aprilie 2024.