”Obiectul contractului este achiziţia unui număr de 9 tramvaie noi pentru transportul urban de călători în municipiul Oradea. De asemenea fac parte din obiectul achiziţiei şi vor fi incluse în preţ următoarele elemente: livrarea de dispozitive, echipamente de diagnostic, piese de schimb şi scule specifice necesare punerii în funcţiune a tramvaielor livrate la OTL şi operării în condiţii de funcţionalitate a acestora; instruirea si autorizarea personalului OTL; activitatea de punere în funcţiune a tramvaielor în OTL cu asumarea întregii responsabilităţi asupra produsului final de către ofertant; manopera de întreţinere planificată şi revizii tehnice conform manualului de întreţinere al producătorului va fi efectuată în perioada de garanţie de către ofertantul declarat câştigător, cu personal propriu sau cu personalul OTL cu asumarea întregii responsabilităţi asupra produsului final de către ofertant. asigurarea reprezentanţei service în regim permanent la sediul (depoul) OTL pe toată perioada de garanţie; livrarea de piese de schimb, agregate, echipamente şi materiale de primă dotare, uleiuri şi lubrifianţi, SDV-uri speciale, consumabile, conform manualului de întreţinere şi reparaţii şi echipamente de diagnosticare complete (inclusiv hardware şi software)”, arată .

Suplimentarea preţului contractului va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Valoarea estimată de 219.640.324 lei fără TVA reprezintă valoarea estimată a tramvaielor care fac obiectul prezentului contract (9 bucăţi) inclusiv cantităţile suplimentare care vor putea fi achiziţionate în baza clauzei de revizuire (alte 16 bucăţi).

Durata contractului este de 18 luni.