„Continuăm eforturile pentru atingerea obiectivelor de tranziţie către energie verde. Prin aceste apeluri, Ministerul Energiei îşi reafirmă susţinerea pentru dezvoltarea de noi capacităţi de producţie din surse regenerabile. În plus, susţinem autoconsumul din energie verde şi stocarea. Valoarea totala a investiţiilor va depăşi 2 miliarde de euro: locuri de muncă, dezvoltare, preţuri mai mici la facturi pentru români şi companii”, a afirmat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, potrivit comunicatului de presă al instituţiei.

Apelul de proiecte este apel competitiv procedură de ofertare concurenţială, bazat pe 2 criterii de selecţie. Proiectele urmează a fi depuse în platforma electronică dedicată FM, MySMIS2021 ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, între:

– 25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului

– 23 iulie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

Activităţi finanţabile în cadrul acestui apel de proiecte vizează:

1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene

2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 5 MW inclusiv)

3. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (peste 5 MW)

4. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 415.000.000 euro şi reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Documentele finale aferente apelului de proiecte, respectiv Schema de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului, pot fi accesate . 

Cel de-al doilea apel se referă la sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru proiecte privind societăţi şi regii autonome.

Apelul de proiecte este un apel competitiv bazat pe procedură de ofertare concurenţială, având la bază 2 criterii de selecţie. Proiectele urmează a fi depuse în platforma electronică dedicată FM, MySMIS2021 ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/, între:

 – 25 aprilie 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului

 – 23 iulie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului.

Activităţi finanţabile în cadrul acestui apel de proiecte vizează:

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacităţi noi de producţie a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;

– Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de  energie eoliană, solară sau hidro.

În cadrul acestei proceduri de ofertare concurentială vor fi putea fi finanţate nerambursabil proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acţiunile menţionate mai jos:

1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene

2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare

3. Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro.

Bugetul total estimat este echivalentul în lei a sumei de 400.000.000 euro şi reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Documentele finale aferente apelului de proiecte, respectiv Schema de ajutor de stat şi Ghidul solicitantului, pot fi accesate .