CNAIR a transmis, marţi, precizări cu privire la contractul pentru proiectarea şi construcţia Podului Suspendat peste Dunăre de la Brăila.

”Siguranţa celor care circulă pe pod nu este pusă în pericol absolut deloc. Contractul nu este finalizat, iar recepţia lucrărilor se va face doar după îndeplinirea tuturor standardelor de calitate stipulate în contract. Contractul cu antreprenorul WeBuild este în întârziere din cauza mobilizării deficitare a acestuia”, a transmis, marţi, CNAIR, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că, în urma inspecţiilor în şantier, inginerul şi reprezentanţii CNAIR au identificat infiltraţii la blocurile de ancoraj dinspre localităţile  Brăila şi Jijila. 

Astfel, pentru monitorizarea infiltraţiilor şi închiderii Rapoartelor de Neconformitate, CNAIR a realizat o ”Expertiză Tehnică a lucrărilor executate de Antreprenor în şantier”, iar o primă măsură a vizat următoarele:

Monitorizarea situaţiei podului din momentul constatării infiltraţiilor, iar după punerea în funcţiune cu încă 6 luni.

O mare parte dintre aceste infiltraţii au fost stopate, iar ca urmare a punctelor de vedere transmise de Expertul Tehnic după punerea în funcţiune a Podului, acesta a prelungit perioada de monitorizare până la data de 31.03.2024, urmând să se stabilească după această dată o soluţie finală de închidere a infiltraţiilor.

În urma procesului de verificare a şuruburilor parapetului de siguranţă de pe Podul Suspendat de la Brăila s-a constatat că din totalul de 100.000 de şuruburi, au fost slăbite un număr de 401, ceea ce înseamnă aproximativ 0,4% din totalul acestor elemente

La  2 săptămâni de la darea în trafic a podului, a fost consemnat de către Inginer apariţia de văluriri la nivelul căii de rulare. În data de 25.07.2023, Antreprenorul  a justificat  apariţia acestor degradări ca urmare a traficului greu şi temperaturilor crescute. De asemenea, CNAIR a solicitat  pe 02.08.2023 clarificări cu privire la apariţia văluririlor si presupusa încălcare a restricţiilor de trafic. Totodată a mai solicitat  ISCTR suplimentarea controalelor pe sectoarele în care sunt impuse restricţii.  Până în momentul de faţă, antreprenorul a intervenit de 3 ori pentru remedierea structurii rutiere pe pod, dar fără a remedia definitiv această problemă. Pe 08.09.2023, Antreprenorul a informat Beneficiarul cu privire la acţiunile de remediere întreprinse pe Calea 2, banda 1, respectiv frezarea şi reaşternerea stratului de uzură.

Deşi pasajul CF de la km 0+385 este finalizat, constructorul nu a solicitat recepţia, astfel încât acesta nu poate fi utilizat.

CNAIR precizează, de asemenea, că, pentru finalizarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract, Antreprenorul mai are de efectuat următoarele tipuri de lucrări:

drumuri de acces (drumul spre Jijila);

lucrări de construcţie a bazinelor de retenţie a apei pluviale;

efectuarea marcajelor şi montarea elementelor de semnalizare verticală-orizontală pentru siguranţa circulaţiei;

lucrări de remediere a tasărilor apărute la asfaltările efectuate.