”În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Consultativ, ANCOM a aprobat actualizarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio (TNABF). TNABF este un instrument esenţial de management al spectrului radio, iar normele internaţionale pe care se bazează acesta, aflate în continuă actualizare ori adaptare ca urmare a progresului tehnologic în acest domeniu foarte dinamic al comunicaţiilor electronice, fac ca această reglementare tehnică să fie în permanentă ajustare”, informează ANCOM.

Noua ediţie a TNABF, elaborată de ANCOM, a ţinut seama de prevederile în vigoare ale Regulamentului Radiocomunicaţiilor al UIT – ediţia 2020, care include deciziile Conferinţei mondiale de radiocomunicaţii desfăşurată în anul 2019, de deciziile Comisiei Europene (CE/UE) şi ale Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT/ECC) privind condiţiile tehnice armonizate de utilizare a unor benzi de frecvenţe pentru diferite sisteme şi aplicaţii radio şi de recomandările CEPT/ECC apărute ulterior adoptării TNABF în vigoare, precum şi de Raportul ERC 25 – Tabelul comun european al atribuirilor de benzi de frecvenţe şi al aplicaţiilor în gama de frecvenţe cuprinsă între 8,3 kHz şi 3000 GHz (Tabelul ECA – European Common Allocations Table), ediţia actualizată la data de 10 martie 2023.

Astfel, în conformitate cu reglementările internaţionale şi europene apărute în perioada trecută de la ultima revizuire a TNABF, proiectul de decizie aduce modificări ale informaţiilor cuprinse în mai multe benzi de frecvenţe.

Un exemplu este introducerea în banda 5925 – 6425 MHz a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei (UE) 2021/1067 din 17 iunie 2021 privind utilizarea armonizată a spectrului radio din banda de frecvenţe 5945-6425 MHz pentru instalarea sistemelor de acces pe suport radio, inclusiv a reţelelor locale cu acces pe suport radio (WAS/RLAN), precum şi a Deciziei ECC/DEC/(20)01 privind utilizarea armonizată a benzii de frecvenţe 5945-6425 MHz pentru sisteme de acces pe suport radio, inclusiv reţele radio locale (WAS/RLAN) şi actualizarea corespunzătoare a coloanei Aplicaţii posibile prin introducerea aplicaţiei WAS/RLAN.

Proiectul de decizie adoptat va fi discutat în următoarea şedinţă a Comisiei Interdepartamentale pentru Radiocomunicaţii înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 315/2011, în vederea obţinerii avizului conform al acesteia, şi va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial al României.