OUG nr. 188/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut. Aceasta vine cu unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), dar și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Cele mai importante modificări

Printre cele mai importante modificări precizăm obligația organului fiscal de a pune la dispoziția contribuabilului supus unei inspecții fiscale dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal. În plus, acolo unde este cazul, documentele/informațiile sunt anonimizate pentru a se asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal și secretul fiscal, anunță ceccarbusinessmagazine.ro.

De asemenea, o altă modificare se referă la procedura efectuării analizei de risc, care se efectuează periodic și în care organul fiscal stabilește și clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului. Această prevedere privind procedura efectuării analizei de risc va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

În plus, ANAF poate cere prezența contribuabilului/plătitorului la sediul său pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației sale fiscale reale.

Totodată, o serie de modificări au fost făcute și în ceea ce privește colaborarea ANAF cu organele locale. Așa că, Fiscul este obligat să transmită organelor fiscale locale informații privind sursele de venit ale persoanelor fizice.

De asemenea, schimbări se petrec și în privința modalității de transmitere a cererilor/documentelor/înscrisurilor în procedura de control fiscal ori de soluționare a contestației, între contribuabili și organele ANAF. Toate acestea pot fi transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanță, după caz, ori prin poștă, cu confirmare de primire sau prin poșta electronică la adresa de e-mail indicată de organul de control sau de soluționare a contestației ori depuse la registratura organului fiscal competent.
Modificări privind inspecția fiscală

De altfel, se produc și schimbări legate de modul în care se desfășoară activitatea de inspecție fiscală, competența de efectuare a inspecției fiscale și criteriile în funcție de care se declanșează inspecția fiscală.

Astfel că, activitatea de inspecție fiscală efectuată de organul fiscal central se organizează în baza programelor întocmite la nivel central și se exercită exclusiv, nemijlocit și neîngrădit de organul fiscal central competent sau organul fiscal local competent.

În cazul creanțelor administrate de organul fiscal central, organele de inspecție fiscală au competență de efectuare a inspecției fiscale pe întregul teritoriu al țării.

Data începerii inspecției fiscale este specificată în registrul unic de control dacă există obligația ținerii acestuia și inspecția se desfășoară în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului. În ceea ce privește locul unde se desfășoară inspecția fiscală, care are loc de obicei la sediul organului de inspecție fiscală, aceasta se poate desfășura în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului la inițiativa organului de inspecție fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului/plătitorului.

Decizia de impunere provizorie

Așadar, în cazul în care contribuabilul/plătitorul nu a fost informat cu privire la finalizarea verificării unei perioade fiscale și a unui tip de obligație fiscală, acesta poate cere emiterea deciziei de impunere provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală de efectuare a inspecției fiscale.

Decizia de impunere provizorie reprezintă titlu de creanță care devine titlu executoriu la data la care se împlinește termenul de plată.