Această creştere finală, dacă s-ar realiza, ar fi a 12-a şi ar încheia acest ciclu, început în martie 2022, conform previziunilor publicate de banca centrală la sfârşitul reuniunii sale de două zile.

Banca centrală a menţinut dobânda cheie  la un interval ţintă între 5,25%-5,5%, cel mai ridicat din ultimii 22 de ani.

Dobânda stabileşte ce percep băncile reciproc pentru împrumutul overnight, dar se răspândeşte şi în multe forme de împrumuturi de consum.

Judecând după documentele publicate miercuri, tendinţa de viitor pare a fi către o politică mai restrictivă şi un nivel mai ridicat, pentru mai mult timp, al ratelor dobânzilor.

Proiecţiile publicate de Fed au arătat probabilitatea unei creşteri suplimentare în acest an, apoi două reduceri în 2024, cu două mai puţine decât au fost indicate în ultima actualizare din iunie. Asta ar pune dobânda de referinţă în jurul valorii de 5,1%.

Alături de previziunile referitoare la dobânzi, membrii comitetulu ide politică monetară şi-au revizuit puternic aşteptările de creştere economică pentru acest an, produsul intern brut fiind acum aşteptat să crească cu 2,1%. Aceasta este mai mult decât dublu faţă de estimarea din iunie şi indică faptul că membrii nu anticipează o recesiune prea curând.

Perspectiva PIB-ului pentru 2024 a crescut la 1,5%, de la 1,1%.

Rata inflaţiei aşteptată, măsurată prin indicele de bază al preţurilor pentru cheltuielile personale de consum, a fost revizuită, de asemenea, la 3,7%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de iunie, la fel ca şi perspectiva şomajului, estimată acum la 3,8%, faţă de 4,1% anterior.

Există câteva modificări în declaraţia de după şedinţă care au reflectat ajustarea perspectivelor economice.

Comitetul a caracterizat activitatea economică ca fiind ”în expansiune într-un ritm solid”, în comparaţie cu ”moderată” în declaraţiile anterioare.

De asemenea, a menţionat că creşterea locurilor de muncă ”a încetinit în ultimele luni, dar rămâne puternică”.

Acest lucru contrastează cu limbajul anterior, care descrie tabloul angajărilor drept ”robuste”.

Pe lângă menţinerea dobânzilor la niveluri relativ ridicate, Fed continuă să îşi reducă deţinerile de obligaţiuni, un proces care a redus bilanţul băncii centrale cu aproximativ 815 miliarde de dolari din iunie 2022.