„În perioada 2021 – 2027, România beneficiază de un program special dedicat persoanelor vulnerabile – prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, iar 10% din bugetul total al acestui program sunt bani europeni alocaţi măsurilor de sprijin pentru mame şi copii în dificultate. Vom finanţa acţiuni integrate prin care oferim atât sprijin material concret, cât şi servicii de consiliere sau măsuri specifice pentru familiile monoparentale, în care unicul părinte este, în majoritatea cazurilor, mama. De asemenea, ne vom axa pe integrarea pe piaţa muncii a mamelor din grupurile vulnerabile, astfel încât ele să poată asigura copiilor lor condiţii decente de viaţă şi şansa la educaţie. Prin apelurile pe care le pregătim, atât autorităţile publice, cât şi furnizorii privaţi de servicii sociale vor putea accesa finanţare pentru a răspunde unor nevoi punctuale ale mamelor şi copiilor aflaţi în situaţii dificile”, a declarat ministrul Marcel Boloş, potrivit comunicatului de presă al MIPE.

Printre măsurile finanţate prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021 – 2027 şi Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 sunt incluse următoarele:

Acţiuni pentru sprijinirea cuplurilor mamă – nou-născut, din grupurile defavorizate, cu un buget total de 120 milioane de euro

Beneficiarii acestei măsuri sunt cuplurile mamă – nou-născut din grupurile defavorizate (mame beneficiare VMG, mame care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, mame care se află în situaţie de risc, inclusiv cu dizabilităţi, mame aflate temporar în situaţii critice de viaţă, mame care nu deţin acte de identitate, mame minore, mame – cetăţeni străini sau apatrizi provenite din zone de conflict), care primesc tichete sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea produselor de îngrijire a noului-născut. Ajutorul se acordă copiilor născuţi cu cel mult 3 luni înainte de acordarea sprijinului. Valoarea voucherului este de 2000 de lei şi se va acorda într-o tranşă unică pentru fiecare nou-născut, pe o perioadă de 4 ani (2024-2027).

Măsura se desfăşoară şi în perioada de programare 2014-2020, aproximativ 15.000 de mame şi copiii nou-născuţi din categoriile cele mai defavorizate vor primi sprijin în valoare de 2.000 lei pentru trusouri, în primele 3 luni de la naşterea copiilor, prin tichete sociale pe suport electronic. Suma totală pentru sprijin este de 6 milioane euro, prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Servicii de consiliere şi sprijin material adresat copiilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate,  o finanţare totală de 160 milioane de euro

Măsurile finanţate includ sprijin psiho-social si material adresat direct copiilor  (acoperirea costurilor de transport, rechizite, hrană pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, activităţi educative, activităţi de prevenire si combatere a comportamentelor negative), precum şi  servicii – suport dedicate părinţilor şi aparţinătorii copiilor aflaţi în situaţie de vulnerabilitate, precum consiliere psiho-socială adresată reprezentanţilor copiilor, persoanelor care îngrijesc copiii cu părinţi în străinătate, asistenţă privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti, după caz, program de educaţie parentală), dar şi sprijin material pentru mici reparaţii ale locuinţelor copiilor vulnerabili, necesare pentru asigurarea unor standarde de locuire de bază.

41 milioane de euro, investiţi în măsuri de ocupare dedicate mamelor

Vor fi finanţate măsuri pentru susţinerea angajatorilor prin amenajarea unor spaţii destinate supravegherii şi îngrijirii copiilor cu vârstă preşcolară sau pentru crearea de parteneriate cu entităţi specializate care oferă servicii de îngrijire copii, precum şi pentru utilizarea unor forme de muncă noi sau flexibile.

Un alt obiectiv este creşterea oportunităţilor pe piaţa muncii pentru femei prin oferirea de programe de dezvoltare personală, consiliere vocaţională, continuare/reintegrare în sistemul de învăţământ, asigurare de măsuri de angajare, consiliere, formare, acompaniere în vederea inserţiei/reinserţiei socio-profesionale, inclusiv prin campanii de informare privind condiţiile şi beneficiile accesării concediului paternal, pentru creşterea implicării taţilor în viaţa de familie în vederea reinserţiei pe piaţa muncii a femeilor.

Măsuri destinate familiilor monoparentale, cu o alocare totală de 80 milioane de euro

Sprijinul acordat familiilor monoparentale se adresează în principal, dar nu exclusiv, mamelor singure, care reprezintă procentul dominant de părinţi singuri. Astfel, măsura oferă sprijin personalizat, pentru a spori capacitatea de inserţie profesională şi autonomia părintelui unic: finanţarea cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu venituri mici, care doreşte să-şi schimbe domeniul profesional etc.

Complementar, pentru facilitarea accesului părinţilor singuri la piaţa muncii se vor acorda vouchere before şi after school şi vouchere pentru activităţi de weekend pentru copii (activităţi din domeniul sportului, creaţiei, artei etc). Durata sprijinului acordat va fi de 12 luni.

Consiliere profesională, mediere şi facilitare a angajării pentru minoritatea romă

44 de milioane de euro este bugetul total dedicat măsurilor de sprijin pentru comunitatea romă, printre care acţiuni de informare şi consiliere profesională, mediere şi facilitare a angajării pentru creşterea ocupabilităţii în rândul populaţiei de etnie romă cu accent pe tineri şi femei. Vor fi finanţate, de asemenea, campanii de informare şi consiliere privind sănătatea reproducerii, prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane în rândul populaţiei de etnie romă.