Ordonanţa pentru completarea art. 4(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice stabileşte că procedura de selecţie pentru stabilirea propunerilor de candidaţi pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinţi ai Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) se va face prin hotărâre de Guvern.

Potrivit Guvernului, ”măsura este necesară întrucât Legea nr. 187/2023, potrivit căreia preşedintele şi vicepreşedinţii AMEPIP sunt numiţi prin decizie a prim-ministrului la propunerea Secretariatului General al Guvernului, nu prevede în concret actul administrativ prin care se aprobă această procedură”.

”Revizuirea reglementărilor pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor publice, monitorizării eficiente şi controlului, cu accent pe performanţă şi responsabilitate este o condiţie prevăzută în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, mai arată Guvernul.