Comisia de la Veneția a făcut recomandări atât direct cu privire la legea privind minoritățile naționale din Ucraina, cât și cu privire la alte documente legate de aceasta. Pe listă sunt opt recomandări.Comisia de la Veneția și-a publicat avizul legat de Legea nr. 8224 cu privire la minoritățile naționale din Ucraina. În special, Comisia a salutat adoptarea legii, care oferă o serie de garanții în conformitate cu standardele internaționale, dar a menționat că, pentru a asigura respectarea deplină a acestor standarde, o serie de dispoziții ale documentului ar trebui revizuite.Recomandările furnizate de Comisia de la Veneția pentru Ucraina sunt următoarele:extinderea dreptului de a organiza evenimente în limbile minorităților la toate persoanele;eliminarea obligației de a asigura traducerea în limba ucraineană a informațiilor despre evenimentele publice la cererea vizitatorilor (spectatori) sau cel puțin de a o revizui în lumina principiului proporționalității;obligațiile de revizuire legate de publicarea cărților și a librăriilor, ținând seama de principiul proporționalității;să ofere o mai mare securitate juridică în ceea ce privește posibilitatea traducerii inscripțiilor oficiale și a informațiilor generale într-o limbă minoritară;revizuirea articolului 10 și prevederea în lege a criteriilor de adoptare a unei metodologii pentru asigurarea utilizării limbilor minoritare în contactele cu autoritățile administrative, în conformitate cu articolul 10 din CCCN și obligațiile ratificate de Ucraina în temeiul articolului 10 alineatele (2) și (10) din ECRM.
Recomandările făcute de Comisia de la Veneția pentru legile indirecte legate de minoritățile naționaleÎn ceea ce privește alte legi evaluate anterior de comisie care se referă direct sau indirect la legea cu privire la minoritățile naționale, recomandările sunt următoarele: revizuirea dispozițiilor din alte legi care restricționează libertatea de a folosi o limbă minoritară și tratamentul diferențiat al limbilor minoritare, în lumina avizelor anterioare ale Comisiei de la Veneția;asigurarea dreptului de acces la mass-media în limbile minorităților prin eliminarea cotelor prevăzute la punctul 7 alineatul (24) litera (c) din dispozițiile finale și tranzitorii ale Legii cu privire la limba de stat și la articolul 40 din Legea Ucrainei „Cu privire la mass-media” din 13 decembrie 2022;să amâne transformarea treptată a sistemului școlar în limbile minorităților și să o revizuiască în lumina avizului Comisiei de la Veneția.
„Comisia de la Veneția continuă să fie în contact cu autoritățile ucrainene și cu Adunarea Parlamentară pentru asistență suplimentară în această chestiune”, se arată în concluzie.Reamintim că decembrie anul trecut, Rada Supremă (n. r.: Parlamentul ucrainean) a adoptat Legea nr. 8224 „Cu privire la minoritățile naționale (comunitățile) din Ucraina”. Documentul a fost susținut de 324 de deputați ai poporului. Printre altele, legea stabilește definiția „minorităților (comunităților) naționale”, drepturile, libertățile și îndatoririle persoanelor aparținând minorităților naționale, particularitățile politicii de stat privind realizarea drepturilor și libertăților reprezentanților minorităților naționale, atribuțiile organului executiv central care implementează politica de stat în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor aparținând minorităților naționale. În general legea a fost evaluată pozitiv în UE, dar normele sale au provocat nemulțumiri în România sau Ungaria.