În 2015, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere cu privire la autorizarea şi construirea de centrale hidroelectrice mici pe cursurile de apă alpine, care afectează trei situri Natura 2000 şi corpurile de apă aferente, mai indică sursa citată..

 

În urma mai multor reuniuni cu Comisia, autorităţile române şi-au asumat mai multe angajamente, cum ar fi i) monitorizarea proiectelor care fac obiectul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, ii) reevaluarea deteriorării cauzate de autorizarea şi construirea proiectelor de centrale hidroelectrice mici, iii) adoptarea unui cadru juridic privind debitul ecologic şi zonele interzise, iv) modificarea autorizaţiilor, v) transpunerea Directivei revizuite privind evaluarea impactului asupra mediului incluzând o procedură coordonată pentru evaluarea proiectelor în temeiul Directivei-cadru privind apa şi vi) adoptarea unei planificări strategice (Strategia energetică).

 

Autorităţile române şi-au îndeplinit parţial angajamentele, dar nu au modificat autorizaţiile şi nu au pus în aplicare măsurile identificate pentru a remedia deteriorarea privind unul dintre corpurile de apă care a fost determinată anterior. Între timp, cel de-al treilea plan de gestionare a districtului hidrografic, adoptat recent, indică deteriorarea corpului de apă în cauză (Argeş izvor – intrare acumulare Vidraru şi afluenţii). În plus, dovezile disponibile în urma studiilor şi a monitorizării efectuate confirmă faptul că unele microhidrocentrale au fost autorizate fără nicio evaluare corespunzătoare prevăzută de Directiva privind habitatele. Având în vedere deteriorarea corpului de apă, este necesar să se remedieze situaţia cât mai curând posibil.

 

Pentru a adapta sfera de cuprindere a cazului, Comisia Europeană trimite o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României, care are la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele semnalate de Comisie. Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

 

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor.