Proiect de Hotărâre: Vor exista trei tipuri de ghizi de turism: ghid de turism intern, ghid de turism internaţional şi ghid de turism specializat

0
9

La sediul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) a avut loc luni, 21 noiembrie, dezbaterea publică a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism. Şedinţa a fost prezidată de secretarul general Darius Vodă.

„Legislaţia de profil trebuie îmbunătăţită, astfel încât aceasta să corespundă nevoilor reale ale pieţei şi, totodată, să se alinieze recomandărilor europene. Drept urmare, proiectul de act normativ pe care îl dezbatem astăzi conţine trei piloni importanţi: redefinirea ghidului de turism, delimitarea sferei de activitate şi de exercitare a acestei profesii, precum şi stabilirea criteriilor şi condiţiilor pentru eliberarea ecusonului. Printre rezultatele pe care le dorim de la această iniţiativă, menţionez protejarea resursei umane din domeniu, dar şi potenţarea creşterii calităţii serviciilor din turism”, a declarat Darius Vodă, secretar general MAT.

Proiectul de act normativ îşi propune să reglementeze, printre altele, condiţiile privind exercitarea profesiei de ghid de turism pe teritoriul ţării noastre, temporară sau ocazională, a cetăţenilor UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene. Respectiv, în baza unei declaraţii transmise către MAT, însoţită de documente care dovedesc calificarea profesională, aceştia ar putea primi, fără costuri, un ecuson, valabil pentru o perioadă de maximum un an. Demersul se aliniază recomandărilor Comisiei Europene. Cu toate acestea, în cazul vizitării unor obiective turistice autohtone, se doreşte introducerea obligativităţi de a fi contractaţi ghizi de turism atestaţi în România.

Categoriile de ghizi de turism, conform propunerilor venite în cadrul şedinţei publice, ar putea fi redefinite astfel: ghid de turism intern (calificare), ghid de turism internaţional (perfecţionare) şi ghid de turism specializat (specializare). Alte sugestii şi opinii formulate de către mediul asociativ vor fi analizate de specialiştii din cadrul MAT, în vederea completării/modificării proiectului de act normativ.

La dezbaterea publică au fost prezenţi reprezentanţi ai Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Comitetului Sectorial Turism Hoteluri Restaurante (CSTHR), Federaţiei Naţionale a Ghizilor de Turism din România (FNGTR), Asociaţiei Incoming Romania (AIR), Asociaţiei Ghizilor Montani din România, Asociaţiei Alpin Sport, Asociaţiei Turistice Ghizii României, Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi InfoTravelRomania.