Cardurile, oferite din fonduri europene nerambursabile care erau în risc de pierdere în perioada de programare 2014-2020, sunt emise şi distribuite de Compania Naţională Poşta Română.

Potrivit MIPE, în topul judeţelor cu cele mai multe carduri distribuite se numără Bacău (43.200 de carduri), Argeş (47.416 de carduri), Buzău (30.835 carduri), Maramureş (33.000 de carduri), Brăila (30.060 de carduri).

În total, 1,7 milioane de carduri au fost tipărite şi distribuite către oficiile poştale, aferente punctelor de consum pentru care nu este nevoie de niciun fel de clarificare privind eligibilitatea. Restul de 700.000 de carduri urmează să ajungă la cei îndreptăţiţi în baza OUG 166/2022 până la 20 februarie.

Conform sursei citate, prin intermediul programului, 2,8 milioane de puncte de consum, la care locuiesc peste 4 milioane de beneficiari, vor fi sprijinite cu două tranşe de 700 lei pentru achitarea facturilor la utilităţi, în contextul crizei energetice. Astfel, lista de puncte de consum eligibile va continua să crească pe măsură ce se clarifică situaţiile neconcludente (se va stabili în mod clar câţi oameni stau la acelaşi punct de consum şi care este venitul mediu pe cap de locuitor).

”Poşta Română s-a mobilizat exemplar şi a livrat deja cardurile de energie la un milion de locuinţe. Pentru că restul sunt deja în oficiile poştale, suntem siguri că până la 20 februarie vom finaliza distribuirea pentru cei care au fost declaraţi eligibili fără să fie nevoie de clarificări. De la acel moment se pot efectua plăţi, prin cele trei metode deja cunoscute: direct la poştaş, la oficiu sau prin intermediul aplicaţiei pentru care zilele acestea se fac ultimele teste. Foarte important, pentru cei care sunt într-o situaţie incertă şi se verifică zilele acestea dacă sunt într-adevăr eligibili, le transmit să stea fără grijă pentru că nu există riscul să nu primească ajutorul dacă li se cuvine conform legii. Cei care au primit cardul trebuie să ştie că pot să facă plăţi pentru tranşa I până la vară, nu este nevoie să se grăbească. Iar cei care nu sunt siguri de situaţia lor pot suna la 0319966 şi vor primi clarificări”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Lista finală a beneficiarilor eligibili este realizată în urma unui proces în care sunt implicaţi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul de Finanţe, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Telecomunicaţii şi Agenţia Naţionale de Administrare Fiscală.

De ce nu se oferă sprijinul direct în numerar

Potrivit MIPE, a fost necesară abordarea acestui mecanism pentru a crea posibilitatea ca toate formele de energie să poată fi decontate, incluzând aici şi energia termică aferentă încălzirii în cazul blocurilor şi locuinţelor colective, cât şi a faptului că această măsură se va deconta 100% din fonduri europene, fiind obligatorie păstrarea unei piste de audit şi asigurarea trasabilităţii întregului flux financiar, până la plata facturilor la nivelul individual al beneficiarului eligibil al măsurii.

La 25 ianuarie a început procesul de printare şi împlicuire a cardurilor, iar de la 1 februarie primele carduri au ajuns către beneficiari. În continuare, potrivit calendarului asumat, începând de la 20 februarie se vor efectua plăţile pentru facturile curente şi restante.

Potenţialii beneficiari urmează fie înştiinţaţi dacă s-au descoperit situaţii care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numărul de call center-ul pentru care Poşta a mobilizat peste 50 de angajaţi, unde vor primi informaţii suplimentare şi vor fi îndrumaţi, dacă situaţia poate fi corectată.

În baza cardului se pot efectua plăţi în următoarele perioade:

a) Pentru tranşa I – valoare de 700 lei, în perioada 20.02.2023 – 30.06.2023;

b) Pentru tranşa II – valoare de 700 lei, în perioada septembrie 2023 – 27.12.2023.

Cei care nu au fost eligibili pentru tranşa I, dar vor deveni la momentul întocmirii listelor pentru tranşa II, vor primi cardul de energie în cursul lunii septembrie.

Ghidul cardurilor de energie

MIPE a întocmit şi un ghid cu situaţii speciale ce pot fi întâmpinate în implementarea măsurii şi prezintă răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări adresate pe tema cardurilor de energie:

Cum se acordă ajutorul?

Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parţial). Ajutorul se acordă în două tranşe, a câte 700 lei fiecare.

Servicii/produse care se pot plăti: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.

Cum se utilizează?

Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăţi, către mai mulţi furnizori, până la epuizarea sumei.

Plăţile se fac prin mandat poştal. Nu se pot efectua mai mult de 8 plăţi/loc de consum pe durata programului de sprijin.

Ajutorul nu se consideră venit şi nu afectează:

– venitul minim garantat;

– alocaţia pentru susţinerea familiei;

– statutul consumatorului vulnerabil de energie.

Sumele alocate celor două tranşe nu pot fi preschimbate în bani şi nu pot fi folosite pentru plăţi prin mandat poştal către alte destinaţii decât plata facturilor de energie.

Cine beneficiază de acest ajutor?

Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie să depăşească 2.000 lei.

Potenţialii beneficiari trebuie să ştie că vor fi înştiinţaţi dacă s-au descoperit situaţii care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numărul de call center-ul creat de Poştă, unde vor primi informaţii suplimentare şi vor fi îndrumaţi, dacă situaţia poate fi corectată.

Cum se stabilesc listele finale cu beneficiari?

Procedura de stabilire a listelor cuprinde următoarele etape:

1. Se stabileşte lista potenţialilor beneficiari care se încadrează în categoriile stabilite în ordonanţă.

2. Se verifică veniturile acestora.

III. Pentru fiecare punct de consum, se verifică numărul de locuitori.

2. Se verifică media venitului pentru fiecare loc de consum, pentru a vedea dacă se depăşeşte pragul de 2.000 de lei.

Care sunt condiţiile de acordare?

Cardul se aduce de către Poşta Română, la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată.

Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulţi beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeaşi adresă de domiciliu.

Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuieşte la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).

Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

Când ajung cardurile la beneficiari?

În periada 1-28 februarie 2023 beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie. Se vor putea efectua plăţi începând cu 1 martie.

Cei care îşi păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul şi pentru tranşa a doua, începând cu luna septembrie.

În perioada 1-30 septembrie, cei care vin între timp eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranşa a II-a.

Când expiră ajutorul?

1 ianuarie 2024: toate cardurile îşi încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranşe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut.

Care sunt acte necesare pentru plată?

– Cardul de energie (primit prin Poşta Română)

– Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire şi actul de identitate al împuternicitului)

– Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înştiinţare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociaţiei de proprietari/locatari, în cazul plăţii încălzirii în sistem centralizat de termoficare)

Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuieşte.

Ce este certificatul de validare a datoriei?

Este un document emis de asociaţia de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin faţă de asociaţia de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Asociaţiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poşta Română pentru a comunica conturile bancare şi orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poştale emise prin utilizarea cardurilor de energie.

Beneficiarii de carduri care sunt racordaţi la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui card de către Asociaţia de proprietari unde este înscris.

După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poştaşului/oficiantului poştal împreună cu cartea de identitate şi cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociaţia de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poşta Română.

Cum se efectuează plata?

La orice subunitate a Poştei Române SAU la poştaşul care a sosit la domiciliul beneficiarului.

Se completează plata prin mandat poştal, către contul furnizorului de energie (ori al asociaţiei de proprietari/locatari).

Se primeşte dovada plăţii, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plăţii, valoarea plăţii/plăţilor efectuate şi furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.

Pot retrage numerar de pe carduri?

Nu există această posibilitate. Scopul exclusiv pentru care pot fi acordate cardurile este pentru achitarea facturilor la energie.

Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul şi atrage o amendă contravenţională între 42.000-60.000 lei.

Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepseşte cu amendă contravenţională între 4.500-6.000 lei.

Ce este declaraţia pe proprie răspundere şi în ce situaţie se utilizează?

Este un document ce trebuie completat de potenţialul beneficiar în situaţia în care nu se poate stabili câţi oameni stau la acelaşi punct de consum.

Sunt situaţii în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal trecut în cartea de identitate (figurează mai mulţi la aceeaşi adresă). În această situaţie, ei trebuie să completeze o declaraţie pe propria răspundere prin care spun câţi locuiesc efectiv la punctul de consum.

Poşta distribuie declaraţiile pentru toate acesti situaţii identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari şi să le preia în maxim 3 zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor şi să se actualizeze listele.

Ce este ancheta socială şi în ce situaţie este necesară?

Pot fi situaţii în care la un loc de consum sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuieşte acolo (dar figurează aşa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.

În acest caz, potenţialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul şi persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poştă, iar ulterior se actualizează lista.