„Vorbim despre un tip de servicii sociale care se derulează în premieră pentru România, care vor contribui la menţinerea independenţei şi calităţii vieţii pentru persoanele vârstnice, astfel încât ele să poată continua să trăiască în comunităţile lor şi să participe activ la viaţa socială. Avem în vedere atât furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu, de la hrănire şi până la igienizare, cât şi servicii de îngrijire medicală şi terapie. Vor putea beneficia de aceste pachete de servicii românii cu vârsta de peste 65 de ani. Să vă faceţi o idee despre cât de important este acest apel, în acest moment, serviciile de îngrijire a seniorilor din România deservesc 12.500 persoane, adică doar 1,3% din persoanele care au nevoie de acest tip de sprijin”, a transmis ministrul Marcel Boloş, conform comunicatului de presă al MIPE.

Apelul va fi lansat în contextul în care numărul total de servicii autorizate de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu este de doar 259 la nivel naţional, din care în mediul rural doar 86. Concomitent, numărul de căminele rezidenţiale de bătrâni licenţiate este insuficient: 557 în anul 2020.

Potrivit sursei citate, aceste condiţii, persoanele vârstnice fără sprijin din partea familiei sunt expuse unui risc mai mare al sărăciei şi excluziunii sociale, în special femeile în vârstă. În 2019, 47,9% din populaţia UE a raportat dificultăţi moderate sau severe în a se îngriji şi a-şi face treburile casnice. Potrivit INS, la începutul anului 2020, în România trăiau erau 3,66 milioane persoane cu vârste de peste 65 de ani. Aceasta înseamnă că, prin raportare la cifrele disponibile la nivelul UE, aproximativ 963.000 români cu vârste de peste 65 de ani ar avea nevoie de îngrijire la domiciliu. În consecinţă, acţiunile finanţate vor viza servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice cu venituri reduse, fără aparţinători legali sau cu aparţinători care nu au venituri suficiente, precum şi ameliorarea situaţiei locative şi a infrastructurii de locuire individuală prin adaptarea acesteia pentru vârstnicii vulnerabili.

Ce va fi finanţat 

În cadrul apelului vor fi finanţate proiecte care vor asigura:

– Construirea de locuinţe sociale noi

– Reabilitarea de locuinţe sociale individuale adaptate pentru persoanele vârstnice afectate de probleme locative, reabilitare şi adaptare a ambientului în locuinţele personale/ individuale ale persoanelor vârstnice vulnerabile

– Modernizarea/ reabilitarea centrelor de zi

– Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu de tipul: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare, preparare hrană, cumpărături, menaj şi spălătorie, facilitare deplasare în afara casei şi însoţire, administrarea şi gestionarea bunurilor, acompaniere şi socializare;
Servicii complementare acordate integrat: îngrijire medicală, reabilitare/ recuperare, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagocie, consiliere socială, juridică şi de informare etc.

– Servicii de tip centre de zi pentru asistenţă şi recuperare se vor asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare şi reabilitare funcţională (terapii de recuperare/reabilitare funcţională), activităţi terapeutice şi ocupaţionale, precum şi consiliere psihologică, linie telefonică de urgenţă, asistenţă şi suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru realizarea activităţilor administrative şi gestiunea bunurilor etc.

Cine poate depune proiecte

Furnizori de servicii sociale publici şi privaţi autorizaţi acreditaţi, în parteneriat cu autorităţi publice locale din localitatea/ localităţile în care se implementează proiectul, mai indică sursa menţionată.

Ghidul solicitantului „Comunităţi de seniori – sprijin pentru persoane vârstnice vulnerabile afectate de probleme locative“ este în consultare publică până la data de 26 mai a.c. şi este disponibil . 

Apelul de proiecte va fi deschis în perioada 11 iunie – 10 august 2023, iar cererile de finanţare vor putea fi depuse exclusiv prin intermediul aplicaţiei MySMIS2021 / SMIS2021+.

Programul Incluziune şi Demnitate Socială (PIDS) vine cu un ansamblu de măsuri integrate prin care sprijină aplicarea strategiilor naţionale şi locale pentru a contribui în mod direct la susţinerea procesului de reducere a fenomenului sărăciei şi la susţinerea grupurilor vulnerabile în vederea depăşirii situaţiei de excludere socială.