Sursă foto: servuscluj.ro

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a transmis că, în săptămâna următoare, se va deschide perioada de înscrieri pentru programul „Casa Verde Fotovoltaice” în Regiunea Nord-Vest, care include județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Înscrierile vor începe pe data de 6 iunie 2023, la ora 10:00, și se vor încheia pe data de 8 iunie, la ora 23:59. Bugetul alocat pentru această regiune este de 240 milioane de lei.

Persoana fizică solicitantă trebuie să încarce următoarele documente în aplicație:

  • actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
  • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, cu valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, cu valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, care să ateste dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului unde se va construi sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțare; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice este amplasat pe teren, trebuie prezentat, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, un extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, care să ateste că solicitantul este proprietar sau deține un drept de folosință asupra terenului; acesta poate fi obținut și în format electronic de către solicitant;
  • copia cărții funciare colective, care să evidențieze maximum două unități individuale înregistrate pe aceeași carte funciară, iar suma lor să fie egală cu 1 întreg, în cazul imobilelor construite, unde unele părți sunt comune și restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmește o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Persoanele fizice pot participa la program o singură dată în cadrul unei sesiuni. În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanțare pentru același imobil identificat prin numărul cadastral, va fi considerată eligibilă doar prima cerere care îndeplinește criteriile de eligibilitate. De asemenea, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

Documentele pe care le încarcă solicitantul unitate de cult în aplicație sunt următoarele:

  • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, cu o valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, cu o valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • extrasul de carte funciară, care nu trebuie să fie mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, și care să ateste dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului unde va fi construit sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțare; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice este amplasat pe teren, trebuie prezentat, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, un extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, care să ateste că solicitantul este proprietar sau deține un drept de folosință asupra terenului; acest extras poate fi obținut și în format electronic de către solicitant.

Unitățile de cult se pot înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni și pentru un singur imobil. Documentele încărcate în aplicație la momentul înscrierii nu pot fi modificate sau reîncărcate ulterior.

Finanțarea acordată este de maximum 20.000 de lei, cu condiția ca beneficiarul să suporte o contribuție proprie de 2.000 de lei. Suma finanțată de către AFM va fi dedusă de instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența până la valoarea totală a facturii va fi suportată de beneficiar din surse financiare proprii.

Persoanele fizice pot accesa link-ul https://depunerefotovoltaice.afm.ro/ pentru a se înscrie în aplicația informatică destinată Programului Casa Verde Fotovoltaice.

Mai multe informații despre acest program pot fi găsite AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.