Creşterea ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final brut de energie este asociată renunţării treptate la cărbune, pe fondul obiectivelor europene stabilite la nivelul Pactului Ecologic European, mai arată sursa citată.

De asemenea, asocierea la GOWA poate oferi României avantajele corespunzătoare sprijinului pentru furnizarea de asistenţă tehnică în vederea iniţierii demersurilor de extindere a producţiei de energie eoliană offshore la nivel naţional şi/sau regional. România este o ţară cu potenţial semnificativ de resurse eoliene offshore în regiunea Mării Negre.

Conform unui studiu al Băncii Mondiale, potenţialul teoretic este estimat la 76 GW, din care 22 GW pentru turbine cu fundaţie fixă si 54 GW pentru turbine cu fundaţie plutitoare, mai precizează comunicatul de presă al Guvernului.

Totodată, o eventuală asociere a României la GOWA ar fi în concordanţă cu Strategia Uniunii Europene privind valorificarea potenţialului energiei din surse regenerabile offshore pentru un viitor neutru climatic.

Pentru dobândirea statutului de membru al GOWA de către România, aşa cum a fost indicat de către Secretariatul IRENA, sunt prevăzute o serie de angajamente care trebuie luate în considerare în vederea asumării de către România, precum: stabilirea unor obiective naţionale, prin integrarea energiei eoliene offshore într-o strategie naţională privind clima/energia şi/sau prin contribuţii determinate la nivel naţional, precum şi dezvoltarea unei strategii naţionale referitoare la energia eoliană offshore, conform sursei menţionate.

Viitorii membri ai GOWA vor semna un document de apel la acţiune şi vor comunica un angajament individual.