Acordul iniţial a fost semnat în luna septembrie 2022, iar actualizarea acestuia s-a făcut în vederea armonizării cu noul an bugetar.

„Înfiinţarea acestui Centru este un obiectiv asumat de România din PNRR care vizează reforma în administraţia publică prin promovarea şi coordonarea unei politici coerente de dezvoltare durabilă la toate nivelurile şi în toate sectoarele statului, cu accent pe transformare digitală şi creşterea relevanţei/utilizarea abordării ştiinţifice în politicile publice de dezvoltare durabilă”, a mai explicat Cărbunaru, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.

Contribuţia va fi plătită după cum urmează: 70% la semnarea prezentului Acord şi primirea facturii corespunzătoare de la OCDE şi 30% la finalizarea activităţilor şi rezultatelor din Acord, respectiv la momentul livrării documentelor ce fac obiectul asistentei tehnice şi primirii facturii corespunzătoare de la OCDE. Durata prezentului acord va înceta la 30 iunie 2023.