În anul 2022, Consiliul Județean Cluj a stabilit standarde de calitate și eficiență pentru activitatea sa urbanistică, conform analizei realizate de către Președintele Alin Tișe împreună cu Direcția de Urbanism a instituției. În acest scop, a fost evaluată și modul în care a funcționat platforma informatică Public.Cluj.Archi, creată pentru emiterile electronice ale documentelor urbanistice.

În total, au fost emise 2.290 de Certificate de Urbanism (CU) în 2022, din care aproximativ 10% au fost elaborate exclusiv online. Comunele Ciurila, Călățele, Mărișel și Aiton au fost cele mai active în ceea ce privește solicitările de CU digitale, reflectând dinamismul sectorului construcțiilor și turismului din Cluj.

Consiliul Județean Cluj a emis, de asemenea, 931 de autorizații de construire și/sau desființare în 2022, în creștere cu aproximativ 50% față de anul anterior. Proiectele urbanistice autorizate au reprezentat o suprafață totală de 122.259 mp și au avut o valoare investițională de peste 700 milioane de lei (aproximativ 150 milioane de euro).

În ceea ce privește ședințele Comisiilor Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului (CTATU), care au rolul de a fundamenta tehnic avizarea documentațiilor urbanistice, au avut loc 27 de astfel de ședințe în 2022, în care au fost discutate 496 de puncte, incluzând 193 de P.U.D-uri, 118 de P.U.Z.-uri, 168 de studii de oportunitate, 12 P.U.G.-uri și 5 consultări.

Implementarea cu succes a acestei soluții informatice unice în rândul celor 3.300 de consilii locale și județene din România a fost recunoscută prin premiul I acordat de CJ Cluj pentru digitalizarea activității sale urbanistice și emiterea în premieră națională a certificatelor și autorizațiilor în format digital, valide juridic. Niciun act emis în 2022 nu a fost contestat în instanță.