Consiliul Județean Cluj anunță că a emis autorizația de construire pentru extinderea rețelei de apă potabilă în localitățile Buza și Rotunda, astfel încât toți locuitorii comunei Buza să beneficieze de acest serviciu.

În prezent, localitatea Buza dispune de o rețea de distribuție, ce urmează să fie pusă în funcțiune, și care asigură alimentarea cu apă pentru cca. jumătate din locuitorii ei. În ceea ce privește satul Rotunda, acesta nu dispune de apă potabilă furnizată în sistem centralizat.

Conform proiectului gestionat de Primăria comunei Buza, noua rețea de alimentare cu apă va fi extinsă pe o lungime totală de 24 de km, din care cca. 13 km de conducte vor acoperi străzi din localitatea de reședință a comunei, neincluse în proiectul inițial de introducere a apei. În ceea ce privește satul aparținător, Rotunda, acesta va beneficia de o rețea nouă de apă, în lungime de 11 km. Întregul sistem de apă proiectat va beneficia de trei stații de pompare.

În valoare de 6.755.000 lei, investiția va fi finanțată din programul guvernamental destinat dezvoltării comunităților locale.