În prezent, Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Helena Gualinga și Luisa Neubauer cer să se semneze o declaraţie Cease and Desist Note prin care să nu se mai blocheze tranziția spre energia curată. Astfel, la Davos, prima mișcare a fost făcută de cele patru călărețe ale Non-Apocalipsei, care se semnează doar cu prenumele și țara de […]