În contextul schimbărilor climatice și a obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), se pune accent pe decarbonizarea sectorului transportului. În ciuda eforturilor deja inițiate de România, rapoartele arată că mai sunt multe de făcut. Vom analiza și discuta aici principalele probleme și recomandări în acest sens.